Humanities Honours

SV Eureka is de studievereniging van het Humanities Honours Programme van de Universiteit Utrecht. Dit is het honoursprogramma voor de hele faculteit Geesteswetenschappen van de UU, daaronder vallen de volgende departementen:

  • Departement Filosofie en Religiewetenschap
  • Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
  • Departement Media- en Cultuurwetenschappen
  • Departement Talen, Literatuur en Communicatie

Het programma biedt uitdagend, kleinschalig onderwijs. Je kunt je verdiepen op het gebied van je eigen bachelor of juist de verbreding opzoeken samen met studenten uit andere opleidingen bij Geesteswetenschappen.

Meer informatie over de inrichting van het programma en de studiepunten kan je vinden op de studentenpagina van de UU.