Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht geeft het bestuur van de vereniging gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht is een raadgevend en ondersteunend orgaan, dat het bestuur adviseert bij het nemen van belangrijke beslissingen en toezicht houdt op de vorderingen van het bestuur.