Bestuur

Het bestuur van Eureka is eigenlijk een soort oppercommissie. Het bestuur onderhoudt de vereniging zoals een bestuur dat behoort. De bestuursjaren van SV Eureka lopen iets anders dan die van ‘normale’ verenigingen, namelijk met kalenderjaren in plaats van schooljaren.

Rond november zullen de informatieavonden over het bestuur beginnen. Kom vooral langs, ook als je nooit had gedacht om een bestuur te gaan doen (dat hadden de meesten)!