Onderwijscommissie

Onderwijscommissie Humanities Honours 2021_2022

In deze omgeving vind je informatie die de onderwijscommissie van het Humanities Honours met je wil delen. Ook vind je hier de contactgegevens van de OC-leden.

De onderwijscommissie (OC) is het adviesorgaan van het Humanities Honours Programme. De OC brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling en beoordeelt de uitvoering  daarvan. De OC van het Humanities Honours vergadert minimaal drie keer per collegejaar en evalueert programmaonderdelen, o.a. de honourscursussen (a.d.h.v. evaluaties in Caracal) en extracurriculaire onderdelen. De onderwijscommissie brengt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert de Honours Director over de koers van het programma.

De commissie heeft de volgende samenstelling: 

Frans Willem Lantink , docentlid en voorzitter

Martine Veldhuizen , docentlid

Theresa Rauch, studentlid  bachelor History

Chrit Verstappen, studentlid bachelor Geschiedenis