IntroductieCommissie

De IntroductieCommissie organiseert de introductieactiviteiten aan het begin van het academisch jaar. Belangrijkst hierbij is de eerste plenaire bijeenkomst, waarbij de nieuwe leden voor het eerst echt kennis maken met het HHP. Verder organiseren ze verschillende activiteiten rondom een zelfbepaald thema. Hiermee bieden ze nieuwe honoursstudenten de mogelijkheid kennis te maken met elkaar en de vereniging.

Rond de laatste ALV van ieder collegejaar zal het bestuur een nieuwe IntroductieCommissie opzetten en een uitnodiging sturen om lid te worden. Ze zijn te bereiken via intro@sveureka.nl